Artikel om Hagsätragrenen i Branschaktuellt.se

Här kan du läsa en artikel om den nyligen återinvigda Hagsätragrenen mellan Gullmarsplan och Hagsätra. Denna gren av tunnelbanans gröna linje har nio stationer, ca 7,5 km dubbelspår och 22 broar. Hagsätragrenen återinvigdes den 26 september 2011 och produktionen varade i 27 veckor.

LUCK, Lean och ledarskap

När jag på Twitter  nämnde att jag hade prestationsångest för att komma igång med bloggandet fick jag tips av Erik Fors-Andree (@forsandree) att be någon intervjua mig och publicera frågor och svar på bloggen. Sagt och gjort. Här kommer del ett av fyra och först ut med frågor som får svar är Christian Dahlquist (@sundhult). Både jag och Christian är hängivna fans av Johan Langes (@johanlange) koncept för verksamhetsutveckling och ledarskap, LUCK. Så det känns naturligt att de första frågorna handlar främst om LUCK. Om du vill läsa mer om LUCK kan jag rekommendera ett besök på Johans blogg.
1) Vad gör att man tror LUCK fungerar för er?
Jag kan bara tala för mig själv. Vad SL tror om LUCK vet jag inte (i dagsläget). Jag tror stenhårt oå sociala medier i internkommunikationen, vet att ständiga förbättringar och ett Lean-tänk är viktigt för utvecklingen. Eftersom jag gillar att se andra växa genom motivation och inte styra så är ett coachande förhållningssätt roligare och bidrar mer till kreativitet och utveckling. Ett anpassat ledarskap baserat på hur vår hjärna fungerar känns så självklart. Och där har vi hela LUCK-konceptet i en ask.
2) U:et handlar mycket om intern kommunikation. Hur kan det förbättras hos er?
I mitt pågående projekt för samordnad upprustning av Hagsätragrenen sker alla skriftlig kommunikation i projektet nästan uteslutande i mejlform. I första hand sker kommunikationen muntligt i planerade möten i andra hand via spontana möten, för det mesta på vårt platskontor. Sedan består kommunikationen till stor del via telefonsamtal. Detta medför att kommunikationen sker mellan två eller flera personer, som mest kanske 10-20 personer, beroende på hur stora mötena är. Eftersom vi är nästan 60 personer på beställarsidan exkl projekterande konsulter blir transparensen och öppenheten begränsad. Genom ett mer konsekvent användande av Enterprise 2.0 skapar vi förutsättningar för en bättre transparens och en öppenhet vilket på sikt kommer bidra till att fler få ta del av informationen, men det kan även vara så att personer som inte normalt deltar i en viss konversation kan delta och bidra med specifik kunskap som annars inte kommer till användning.
3) Har ni arbetat enligt Lean hittills?
Inte i någon organiserad form, men genom en kvalitetssamordnare i projektet jobbar vi med att beskriva processer och ständigt utveckla dessa. Ett stort problem i byggbranschen är att få projekt är det andra likt. Detta medför svårigheter att tillämpa metoder och processer från ett projekt till ett annat. Genom att starta mitt nya projekt parallellt med det pågående och engagera delvis samma personer skapar vi förutsättningar för att utveckla metoder och processer.
Vad väcker mina svar för tankar hos dig?

SL:s strategiska karta

SL:s har i samband med den nya organisationen som trädde ikraft den 1 maj 2011 utvecklat den Strategiska plattformen som numera heter Strategisk karta.

SL har definierat två övergripande mål, ”En attraktiv kollektivtrafik” och ”Ekonomisk effektivitet”. De övergripande målen är sedan nedbrutna i utvecklingsmål där SL ska vara en ”Kompetens strateg”, ”Affärsmässig beställare”, ”Effektiv styrning”, ”Kompetent projektgenomförare” samt vara en ”Attraktiv arbetsgivare”.

SL:s verksamhetsidé: ”SL ska utifrån ägarens krav och intressenternas förväntningar, föreslå och genomföra regionala kollektivtrafiklösningar som underlättar arbetspendling och förenklar vardagen för alla i Stockholmsregionen.”

Sedan tidigare är SL:s värderingar: ”Samverkan – Ansvar – Förtroende – Engangemang”

Vad väcker det här för tankar hos dig?

SL:s nya organisation

Idag klockan 09.00 höll SL:s sytrelseordförande och VD ett öppningstal för SL:s nya organisation. Från och med den 1 maj är SL:s organisation uppdelad i tre huvuddelar samt gemensamma funktioner för stab, kommunikation och HR.
SL:s vision:Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva stodsatadsregion.
De nya avdelningarna är Strategiskt utveckling, Verksamhetsstyrning och Ekonomi samt Trafikförsörjning.
Projektkontoret tillhör Verksamhetsstyrning och Ekonomi.

Jag kommer fortsätta att leda samordnad upprustning av Hagsätragrenen mellan Gullmarsplan och Hagsätra. Parallellt kommer jag att leda en idéstudie för uppgraderning av Hässelbygrenen och för det uppdraget hyr projektkontoret ut mig till 30% till Trafik- och infrastrukturutvecklingssektionen inom avdelningen för Strategiskt utveckling.